Herroepingsrecht en retourneren
Ben je niet tevreden? Binnen 30 dagen na ontvangst van jouw bank of vloerkleed is het mogelijk om deze te herroepen.

1.   Herroepingstermijn
Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier   voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

2.    Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft
ingestemd; in ieder geval zal je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Binnen Nederland & België zitten er aan retourneren van al onze aangeboden banken en andere items geen kosten verbonden, indien je gebruik maakt van onderstaande retourprocedure.
Indien u van een andere mogelijkheid gebruik maakt, zijn de directe kosten voor het terugzenden van de goederen voor uw rekening. De kosten bedragen dan voor banken € 150,00 en voor overige items; kussens, koffietafels, vloerkleden en hockers € 15,00 

3.    Termijn van retourneren – Banken By SIDDE
Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, een afspraak gemaakt te hebben waarin de bank wordt opgehaald door onze transportpartner JP Delivery. Je bent op tijd als je de bank terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. Na de 1e ruiling is er een mogelijkheid om de bank onverhoopt nog een 2e keer te ruilen binnen de termijn van 30 dagen, de kosten voor deze 2e ruiling bedragen € 250,00.

Een bank die aan ons geretourneerd wordt, dient voorzien te zijn van een kopie van jouw aankoopbewijs (bijvoorbeeld de factuur) en een zo volledig mogelijk ingevuld retourformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit jouw wens tot herroeping blijkt.  Voor het retourneren van de bank kan je contact opnemen met onze klantenservice support@bysidde.com of Tel. 085 067 00 04.

Wij nemen vervolgens contact op met onze transportpartner JP Delivery met de instructie om de bank retour te halen, we geven de bijzonderheden door, en het verzoek om contact met je op te nemen om een dag te plannen. JP Delivery zorgt er voor dat de bank in een meubelhoes wordt verpakt. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bij terugkomst in ons magazijn wordt de bank beoordeeld en bepaald of het volledige bedrag of een bedrag met inhouding van waardevermindering aan je wordt terug gestort. Je wordt hier per email van op de hoogte gebracht. Het bedrag ontvang je maximaal 14 dagen nadat de herroepingsmelding is ontvangen. Echter, wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de bank hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de bank hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

JP Haarlem Delivery
A. Hofmanweg 7
2031 BH Haarlem
Netherlands
T: 023 516 0690

 

4.    Termijn van retourneren – Vloerkleden, koffietafels en assesoires BY SIDDE
Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

 

Vloerkleden, koffietafels en assesoires die aan die aan ons geretourneerd worden, dienen indien mogelijk, voorzien te zijn van de originele, onbeschadigde verpakking samen met een kopie van jouw aankoopbewijs (bijvoorbeeld de factuur) en een zo volledig mogelijk ingevuld retourformulier  of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit jouw wens tot herroeping blijkt. Voor het retourneren van het vloerkleed kan je contact opnemen met onze klantenservice  support@bysidde.com of Tel. 085 067 00 04.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Bij terugkomst in ons magazijn wordt het vloerkleed beoordeeld en bepaald of het volledige bedrag of een bedrag met inhouding van waardevermindering aan je wordt terug gestort. Je wordt hier per email van op de hoogte gebracht. Het bedrag ontvang je maximaal 14 dagen nadat de herroepingsmelding is ontvangen. Echter, wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de vloerkleed hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je het vloerkleed hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

5.    Financieringsovereenkomst SprayPay ontbinden
Wanneer je gebruik heeft gemaakt van de betaalmethode SprayPay, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als je gebruikmaakt van het herroepingsrecht. 
Mocht je besluiten om binnen de terijn van 30 dagen je te beroepen op Herroepingsrecht dan zal tevens automatisch de financiering die is aangegaan met SprayPay worden ontbonden.